skoljobb.se

HUR ska vi undervisa???

HannaPedagog

Många gånger vet vi VAD vi ska undervisa om men svårare är det oftast att veta hur undervisningen ska genomföras för att det ska ge så mycket som möjligt.

Ofta kör vi på i gamla hjulspår och hinner inte reflektera så mycket över didaktiken (vem har inte ständig tidsbrist?..) Numera ställs det större krav på oss lärare att vi ska kunna redovisa för hur vi tänker genomföra arbetsområden med hjälp av LPP (lokal pedagogisk planering). Vi ska hänvisa till kursplanerna plocka ut mål för det vi ska jobba med. OCH, vi måste veta hur vi ska utveckla elevernas förmågor.De t är INTE lätt! Alla dessa förmågor som reflektera, jämföra, analysera osv. Hur ska vi då klara av detta på ett så smidigt sätt som möjligt? Inom naturvetenskap är nyckeln till framgång att stimulera dessa förmågor så mycket vi kan- våga släppa kontrollen med tråkig rätt och fel-undervisning och låt barnen styra arbetet!! (Under ordnade och nyfikna former förstås).

 En bok som djupdyker i detta och som alla lärare borde läsa är Undervisning i naturvetenskap av Jörgen Dimenäs/ Monica Sträng Haraldsson. Författarna presenterar konkreta undervisningsformer och jämför bla klassisk undervisning med undervisning som fokuserar på processkrivning, vardagsföreställningar och problemlösning. Som läsare får du goda tips på hur du flyttar fokus i undervisningen från yttre faktorer som ger lite i inlärning till inre fokus som får barnen att just reflektera, jämföra, dra egna slutsatser och tillägna sig värdefull kunskap (mycket genom egna upptäckter med guidning från lärare).

Det bästa med boken är att den är konkret och ger handfasta tips på HUR vi kan variera undervisningen på ett intressant, entuasmierande och engagerande sätt både för flickor och pojkar. Genusperspektivet känns väldigt roligt att få med eftersom vi behöver bli medvetna om hur flickor och pojkar gynnas bäst inom naturvetenskapen.

Så om du är sugen på att få inspiration till din NO-undervisning: LÄS BOKEN!

Framöver tänkte jag skriva om Uppsalas fina museer och ett projekt som heter Naturrutan. Båda är utomordentliga att använda i undervisning med nyfikna barn och engagerade lärare!

Ses!