skoljobb.se

MariaHS

Efter flera års arbete med flerspråkiga barn vill jag, tillsammans med grafikerkollega, skapa fler och bättre material, som kan främja språkinlärningen hos dessa barn. Med vårt material vill vi även underlätta för alla lärare som sliter hårt för att hinna hjälpa och tillgodose alla elever. Tillståndet för våra flerspråkiga barn är på flera sätt alarmerande, enligt min mening och det måste absolut satsas mer på svenskundervisningen och därigenom integrationen i samhället för dessa barn!