skoljobb.se

Mer metakognition i klassrummen!

HannaPedagog

Nu ska jag tipsa om en helt suverän bok som ALLA lärare borde läsa, inte minst för att den ger oss lärare insikt i den nya läroplanen och vad vi ska bedöma hos eleverna vad det gäller olika kunskapskvaliteter!

Författaren heter Carin Jörgel-Löfström och bokens titel är Elevens röst i lärande och fördjupning. Jag fick upp ögonen för boken då jag läste ett utdrag från boken i Svensklärarnas tidning.

Författaren understryker det viktiga att lägga mer fokus på metakognitiva kunskaper i skolan, något som förekommer i alldeles för liten utsträckning idag. Skolan harvar på med reproduktionsundervisning och icke-reflekterande verksamhet där det fortfarande är ""rätt och fel-frågor"" som bygger kunskap.

Visst kan det få vara en liten del av undervisningen men den ger inte eleven den självreflekterande och fördjupade kunskapen. Den nya läroplanen bygger till stor del på de metakognitiva kunskaperna där reflektion, analyserande, argumenterande och granskande är viktiga faktorer för kunskapsutveckling i alla ämnen.

Det är viktigt att alla lärare, icke betygssättande som betygssättande, förstår att det är ett viktigt uppdrag att undervisa så barnen utvecklar dessa förmågor. Då blir också undervisningen automatiskt mer intressant för eleverna där läraren är lyhörd och vägledande i deras  självreflekterande utveckling.

Konkreta tips ges hur man kan lägga upp arbetet med loggböcker, läsjournaler och texter som inte är en reproduktion utan texter som är skapade utifrån elevernas genuina intressen och efterforskningar.

Läs den snarast, den kommer ge dig verktygen för ett uppdaterat och fortsatt professionellt arbete.