skoljobb.se

Naturrutan- världens enklaste/roligaste biologilektion!

HannaPedagog

Nu ska jag berätta om vad Naturrutan går ut på.

När och hur?
Bestäm med klassen/barngruppen att ni ska gå ut på naturobservationer några gånger per termin. Antingen blir det på höstterminen eller vårterminen eller varför inte hela skolåret?

Ta med böcker som hjälper er att identifiera växter, buskar, träd och djur. Luppar, kikare, kamera och vita plastdukar är också bra att ha med!  Välj ut ett ställe som ni alltid går till och ser vad som sker under några månader- eran Naturruta helt enkelt!

Prata gärna om de olika upptäckterna i klassrummet sedan. Vad har hänt? Finns det något vi inte förstod, hur tar vi reda på det i så fall?

Kanske en bildutställning kan vara roligt att ha som slutprodukt av projektet?

Varför skall vi studera en plats i naturen över en längre tid?
Genom att studera en liten och begränsad yta kan man upptäcka detaljerna i naturen. Här finns möjlighet att ta reda på vad alla arter heter och fundera på varför de växer/lever just här. För den ovane är det oftast svårt att se enskilda individer på t.ex. marken i en skog. Detta projekt kan få barnen att Upptäcka Naturen! Ett av mål med biologi är just att träna förmågan att upptäcka, iaktta, tolka och förklara företeelser i naturen. Ett annat mål är att använda naturen som experimentrum och att få grundläggande insikt om variationen i naturen.

Genom att låta barnen studera en plats över en längre tid har ni möjlighet att upptäcka dynamiken i naturen. Är det samma organismer som finns vid olika tider på året? Organismsammansättningen kan förändras över året och flera andra faktorer som är viktiga i ekosystemet. Ljuset, temperaturen och vattentillgången ändras till exempel. Vad får det för effekt på organismerna?
Men allt detta står ju i böcker som ni läser, räcker inte det? Nej, forskning och erfarenhet visar att man för att förstå mångfalden i en vanlig skogsbacke måste man se och uppleva den. Erfarenheten ni får av att vara ute på egen hand i skogen och studera den med er framtida undervisning i bakhuvudet är också väldigt värdefull.

Ut i naturen och ha roligt samtidigt som alla blir lite klokare!