skoljobb.se

Att lära med hjärtat - När kunskap och värde blir ett

Sanna Nova Emilia är aktuell med boken "Att lära med hjärtat - När kunskap och värde blir ett" (med förord av Lou Rossling). Boken vänder sig till både skola och föräldrar med avsikten att föra in en ökad medvetenhet för våra barns känslomässiga och psykiska behov, samt ge vuxenvärlden en ökad förståelse för begreppen inifrånstyrning och utifrånstyrning och vikten av att bygga på barnens självkänsla och individualitet. I denna blogg delar Sanna med sig av sina tankar kring skolans utveckling för ett optimalt lärande, där våra barn får möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt och känslomässigt på samma gång. För att utvecklas optimalt som individ, grupp och samhälle behövs en ökad förståelse och ansvar för våra känslomässiga behov som grunden till all utveckling. Vi har länge fokuserat på att bygga upp vårt industriella samhälle. Det är nu dags att fundera på hur vi kan skapa ett mer mänskligt samhälle. Ett samhälle där hjärna och hjärta samarbetar!