skoljobb.se

Skärpning av genusperspektivet i NO-läromedel!

HannaPedagog

Jag har den senaste tiden kikat i NO-läromedel med "genusglasögonen" på och har tyvärr tvingats bli besviken över hur många böcker som saknar ett genusperspektiv. Nästan i alla böcker belyses många viktiga manliga vetenskapsmän medan de kvinnliga lyser med sin frånvaro.

I Puls kemi som Uppsala Universitet låter oss studenter läsa finns det tex väldigt dåligt med kvinnliga kemister ur ett historiskt perspektiv. Inga alls för att vara precis. Varför skrivs det inget om Marie Curie som faktiskt fick Nobelpriset två gånger inom både kemi och fysik? Det är viktigt att barnen i skolan får läsa om både kvinnor och män när det finns exempel att lyfta fram!