skoljobb.se

  Sollentuna kommun

Hos oss är det möjligt!

I Sollentuna kommun jobbar vi tillsammans mot tydliga mål: Vi vill erbjuda Sveriges bästa skola. Vägen dit kallar vi för Skolresan och den börjar i förskolan. Skolresans fokusområden är digitalisering, hållbarhet och tillgänglighet och syftar till att öka våra resultat inom kunskap, kvalitet och trygghet. 

Vår långsiktiga målsättning är en lärmiljö som möter alla elevers olikheter. Vi vill att varje skola ska vara den bästa för varje elev som går där och alla elever ska mötas, både högpresterande och de som behöver extra stöd. Vi har inte nått ända fram, men vi har kommit långt!

Redan idag är vi en stark skolkommun. Från förskolan, i grundskolan och i gymnasiet och med gott självförtroende säger vi: Det är möjligt hos oss! Vi har strukturerna, undervisningsmetoderna och samarbetsformerna för att vi ska lyckas!  

Följ med på resan!

Digital utveckling
Med hjälp av digitaliseringens möjligheter, ges de bästa förutsättningarna för att lära och utvecklas genom att få arbeta och skapa i en kreativ, innovativ och verklighetsbaserad lärmiljö, såväl individuellt som i samarbete med andra.

Den digitala tekniken är också en naturlig del av din arbetsdag som lärare; för planering, genomförande och utvärdering  av undervisningen. Är du en lärare som ser den digitala utvecklingen som en möjlighet till professionell utveckling och ett sätt att uppnå gemensamma mål? Då borde du jobba i Sollentuna!

Hållbarhet
Alla barn och elever i Sollentuna ska ges förutsättning att medverka till en hållbar utveckling genom långsiktigt lärande, miljömedvetenhet och hälsa. Medvetenhet om miljö- och hälsopåverkan ska genomsyra nya utvecklingsområden och samt vara en del av det vardagliga arbetet.

Med tillgänglighet menar vi att
Alla barn och elever i Sollentuna ska mötas av en socialt, fysiskt och pedagogiskt tillgänglig lärmiljö under hela dagen i förskolan eller skolan, samt ges de bästa förutsättningar till lärande och utveckling där man får känna tillhörighet, sammanhang och delaktighet. Utgångspunkten är att olikhet berikar och att varje verksamhet ska vara den bästa för varje barn och elev.

Välkommen till Sollentuna!

Bransch

Offentlig förvaltning

Anställda

2700

Huvudkontor

Sollentuna

Webbplats
Sollentuna kommun
Sociala medier

Vad säger våra medarbetare?

Dominique Khosravi Afshar

Töjnaskolans förskola

Ulrika Magnusson

Vaxmora skola

Sofi Peterson

Vaxmoraskolan

- När vi lägger ihop den modern teknikens möjligheter med våra gemensamma erfarenheter blir det fantastiskt! Kombinationen av den nya digitala tekniken och den mer traditionella verksamheten är helt underbar tycker jag!

- Inom förskolan har vi pedagoger ett stort utbyte sinsemellan av erfarenheter och inspiration. En arena för detta är Förskoleforum där vi pedagoger föreläser för varandra. Tänk att möta alla duktiga kollegor i kommunen och att vi tar del av varandras arbete. Vi lär oss jättemycket och får tankevändor tillsammans!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Här finns goda möjligheter för den egna utvecklingen och kommunen och förvaltningen har också tydliga mål och en medveten styrning. Det finns också en gemensam strategi kring hur man tar emot VFU-studenter. Det visar på en vilja till kvalitet och likvärdighet och det är jättebra, tycker jag.

Sollentuna kommun i sociala medier

Missa inga lediga jobb från Sollentuna kommun

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor