skoljobb.se

Gymnasiedirektör till utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-03-08

Ansök nu

Gymnasiedirektör till utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

 

Vi vill att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna, stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Vi vet att skickliga medarbetare och väl fungerande stödfunktioner på skolan är avgörande för att eleverna ska lyckas, och att skickliga chefer är avgörande för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som chef i Stockholms stad är du med och formulerar tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

Arbetsplatsbeskrivning

Gymnasieavdelningen är en av tre verksamhetsavdelningar och omfattar 29 kommunala gymnasieskolor, 16 700 elever och 2 400 medarbetare. Gymnasiedirektören har en ledningsgrupp med tre gymnasiechefer och en stabschef. Vidare ingår gymnasiedirektören i förvaltningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till utbildningsdirektören.

Uppdragsbeskrivning

Huvuduppgiften för gymnasiedirektören är att i rollen som skolchef utveckla gymnasieorganisationen mot förbättrade resultat. Vilket sker i samverkan med utbildningsdirektören och övriga avdelningar inom Utbildningsförvaltningen. Detta kräver ett engagemang och en vilja att ständigt förbättra verksamheten samt ett genuint intresse av pedagogisk utveckling. Inom ramen för stadens vision, Möjligheternas Stockholm, är strävan att ge likvärdiga möjligheter som leder till förbättrade skolresultat. Det innebär även ett systematiskt förbättringsarbete som stärker lärandet i hela organisationen. Ett växande Stockholm kräver också ett stort engagemang för både kompetens- och lokalförsörjning då dessa är gemensamma central strategiska frågor i förvaltningsledningen. För gymnasieorganisationens del handlar det om en lokalplanering som kan möta växande elevkullar.

Kvalifikationer

Vi söker en chef som kan skapa goda resultat inom uppsatta ramar. I ditt chefskap leder, motiverar och förser du andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du har en förmåga att arbeta bra med andra människor och relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Där du lyssnar, kommunicerar och löser utmaningar på ett konstruktivt sätt. Du har en god förmåga till samverkan både internt och externt. Som chef arbetar du mot mål och fokuserar på resultat samt styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du förändrar din inriktning när målen ändrar sig. Med en strategisk förmåga ser du på sakers långsiktiga betydelse, vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta. Vidare ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet med en förmåga att analysera och lösa komplexa problem. Du har en förmåga att fatta beslut och agera utifrån dessa även då det föreligger begränsad information eller svåra omständigheter, samt visar omdöme under tidspress.

Utbildning

Sökande ska ha akademisk examen med för tjänsten relevant inriktning.

Erfarenhet

Du ska ha flerårig chefserfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation på strategisk nivå i en förvaltningsledning. Erfarenhet som chef inom en central förvaltningsorganisation där du har haft ansvar över gymnasieverksamheten. Du ska ha erfarenhet av att leda genom underställda chefer, av budgetansvar, facklig samverkan samt verksamhets- och processutveckling. Meriterande är erfarenhet i motsvarande roll som förvaltningschef eller skolchef hos en kommunal huvudman.

Kunskap

Mycket god kunskap om skolan, och i synnerhet gymnasieskolan, som verksamhetsfält utifrån ett statligt perspektiv och kommunalt huvudmannaperspektiv. Väl förtrogen med forskning och utveckling inom det pedagogiska området, ledarskap och organisation.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som gymnasiedirektör i Stockholms stad och utbildningsförvaltningen.

Dela detta jobb

Gymnasiedirektör till utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen