skoljobb.se

Lärare i svenska, svenska som andraspråk och SO åk 4-9

Ansök nu

Lärare i svenska, svenska som andraspråk och SO åk 4-9

 

Arbetsplatsbeskrivning

Grimstaskolan är en F-9 skola med ca. 610 elever, belägen nära naturreservatet i Grimstaskogen. Vi är en mångkulturell skola med engagerade pedagoger och vetgiriga elever. Skolan arbetar språkutvecklande i alla ämnen. Skolan präglas av ett undersökande och samarbetande klimat. Vi prioriterar ett kollegialt lärande där vi lär av varandra. Lärarna är indelade i arbetslag som arbetar tillsammans med en årskurs.Skolan har ett komplett elevehälsoteam med skolsköterska, kurator, psykolog, SYV och specialpedagoger. Åk 7-9 har även extra resurser i form av socialpedagoger och fritidsledare.

Arbetsbeskrivning

I tjänsten som vikarierande lärare i svenska, sva och SO under vårterminen ingår undervisning i tre klasser i åk 5, där du är mentor i en av klasserna.Ev. kan tjänsten förlängas under nästa läsår och då kommer den att innehålla undervisning i svenska, sva och SO på högstadiet samt mentorskap i åk 7.

Kvalifikationer

Du ska ha erfarenhet av att undervisa i svenska och SO på mellan- och högstadiet. Lärarutbildning är självklart meriterande.
Den lärare vi söker ska ha god förmåga att skapa lugn och ordning i en klass och har goda kunskaper i svenska och de fyra SO-ämnena samt erfarenhet av undervisning. 
Du ska ha förmågan att bygga goda relationer med eleverna och motivera och stimulera dem till att nå så långt som möjligt i sin utveckling.Du ska ha förmågan att samarbeta med övriga lärare i ditt arbetslag och i arbetsenheten.Du ska ha förmåga att planera och strukturera och att vara steget före.

Övrigt

Dela detta jobb

Lärare i svenska, svenska som andraspråk och SO åk 4-9

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen