skoljobb.se

Lärare socialpedagogik med samtalsstöd

Ansök nu

Lärare socialpedagogik med samtalsstöd

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Gotlands folkhögskola ingår som en del i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Folkhögskolan har en lång tradition och lång historia på ön, sedan 1876 har folkhögskolan bedrivit sin verksamhet huvudsakligen från Hemse. Sedan 2003 har en ny skolenhet vuxit fram och etablerats i Fårösund på norra Gotland. Verksamheten bedrivs året runt, förutom våra läsårskurser där cirka 350 deltagare studerar bedrivs även ett 30-tal sommarkurser med uppemot 750 deltagare.

I Fårösund finns cirka 140 studerande och cirka 20 personal.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en lärare på socialpedagogutbildningen. I ditt arbete så kommer du att arbeta som 70% lärare och 30% samtalsstöd till enskilda deltagare. Samtalsstödet är förlagt till båda våra enheter, Hemse och Fårösund.

På socialpedagogutbildningen ingår du i ett lärarlag där vi har olika specialkunskaper i de ämnen som läses. Exempelvis socialpedagogik, psykologi, psykiatri, pedagogik, beroende, salutogent ledarskap och främjandeperspektiv samt kommunikation och bemötande.

Som lärare på folkhögskolan är du en del av skolans hela verksamhet och förutsätts bidra till skolans gemensamma aktiviteter och utveckling.

Kvalifikationer

Du bör ha relevant högskoleutbildning och erfarenhet av socialt eller pedagogiskt arbete samt utbildning och erfarenhet i stödjande samtal.
Du behöver ha kunskap och erfarenhet av att leda grupprocesser och svåra samtal. Kunskap, samt medvetenhet om intersektionalitet och olika maktperspektiv.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och erfarenhet av folkbildning är en merit.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Dela detta jobb

Lärare socialpedagogik med samtalsstöd

Region Gotland