skoljobb.se

Skolsköterska till Bromstensskolan

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-02-27

Ansök nu

Skolsköterska till Bromstensskolan

 

Arbetsplatsbeskrivning

Bromstensskolan är en F-6 skola som ligger i Västerort inom Stockholms kommun. Skolan är en kommunal grundskola med ca 500 elever. Ligger vackert uppe på en kulle i ett trivsamt villaområde. De äldre delarna har anor från tidigt 1900-tal och de yngre uppfördes under 1990-talet. Skolan har en stor och trivsam skolgård med bl a en fotbollsplan med mycket springytor.

På skolan arbetar ca 75 personer, de flesta är pedagoger. I övrigt har vi de flesta yrkeskategorier som brukar finnas på en grundskola. Skolledningen består idag av rektor och två biträdande rektorer samt en administrativ chef.

Som skolsköterska är du anställd direkt under rektor, som ansvarar för elevhälsoarbetet. Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig på central förvaltning är ansvarig för elevhälsans medicinska insats (EMI) och är ett stöd för rektor och skolsköterska.

Skolans vision är följande "På Bromstensskolan känner vi oss trygga och visar varandra ömsesidig respekt. Vi värdesätter kunskap och får bästa förutsättningar för att utvecklas och lära. Tillsammans skapar vi ansvarskänsla genom delaktighet och inflytande."

Arbetsbeskrivning

Utföra elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande lagstiftning, stadens Kvalitetsprogram för elevhälsoarbete som inkluderar Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser och centrala Skolhälsans föreskrifter och riktlinjer.
Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och hälsa.
Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvara för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan. Arbetet innefattar samverkan med elever, vårdnadshavare, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan.
Stockholm stads skolsköterskor journalför i PMO

Skolsköterskan på Bromstensskolan har som huvudsakliga arbetsuppgifter att
- värna om den enskilda elevens välbefinnande och hälsa i skolan
- vara elevhälsans medicinska insats
- samarbeta med skolläkaren på läkarmottagningen
- bidra med medicinsk kompetens i EHT
- arbeta förebyggande genom att följa elevernas hälsoutveckling
- erbjuda regelbundna årsbundna hälsokontroller/hälsobesök
- erbjuda vaccinationer enligt nationellt program
- samarbete med vårdnadshavare, pedagoger och instanser utanför skolan
- ansvara för dokumentation och patientdatajournaler

Kvalifikationer

Utbildningskrav:
Legitimerad sjuksköterska med någon av nedanstående specialistsjuksköterskeutbildningar:
- Specialistsjuksköterskeprogrammet – Distriktssköterska 75hp
- Specialistsjuksköterskeprogrammet – Barn och ungdom 60hp
- Specialistsjuksköterskeprogrammet – Skolsköterska 60hp

Meriterande:
- Tidigare arbetat som skolsköterska
- Folkhälsovetenskaplig kompetens
- Erfarenhet av arbete i journalsystemet PMO

Dela detta jobb

Skolsköterska till Bromstensskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen